Lataa
Sementtilaasti Fescon S 30 25 kg
6 25

Sementtilaasti Fescon S 30 25 kg

4.57 7
Fescon Sementtilaasti S 30 on sementtiperustainen kuivalaasti. Maksimiraekoko on 3,0 mm. Laastin ominaisuudet: - helppokäyttöinen - hierrettävä - hyvät työstettävyysominaisuudet - hyvä tartunta alustaan Käyttökohteet: - betonirakenteiden valuvikojen k...
625 
Vertailuhinta: 0.25 €/kg
määräalennus
 • 49 kpl = 274,40 € (5,60 € / kpl)
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 25 kg

Sementtilaasti Fescon S 30 25 kg

Fescon Sementtilaasti S 30 on sementtiperustainen kuivalaasti. Maksimiraekoko on 3,0 mm.

Laastin ominaisuudet:

- helppokäyttöinen
- hierrettävä
- hyvät työstettävyysominaisuudet
- hyvä tartunta alustaan

Käyttökohteet:

- betonirakenteiden valuvikojen korjaukset
- ohuet pintalattiat
- betonielementtien saumaukset
- harkkosokkelirappaukset mm. seinäelementtien ala- ja yläsaumat

Tuotenumero 33881810
EAN-koodi 6416841530202
Tuotemerkki Fescon
Paino (kg) 25
Tyyppi Sementti
Tyyppi Sementtilaasti
Käyttökohde Ulos
 • Materiaalimenekki: 20 kg/m2 10 mm:n kerrosvahvuudella
 • Vedentarve: 2,5 - 3,0 l / 25 kg
 • Valmista massaa: 12-13 l / 25 kg säkki
 • Olomuoto: jauhe
 • Väri: harmaa
 • Maksimiraekoko: 3 mm
 • Varastointi: varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi
 • Alin käyttölämpötila: + 5°C
 • Työstettävyysaika: 2 h
 • Puristuslujuus: C 25/30
 • Rasitusluokat: XF 1, XC 2 (100v)

Lisämerkinnät:

H315: Ärsyttää ihoa
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä

P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa
P264: Peseydy huolellisesti käytön jälkeen
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin
P501: Hävitä sisältö ja/tai sen pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti

Fara

Faroangivelser:
Eye Dam. 1: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador
Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden

Skyddsangivelser:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P284: Använd andningsskydd
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten
P304+P341: VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P501: Innehållet/behållaren lämnas till en mottagare i enlighet med gällande föreskrifter (SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009)

Ämnen som bidrar till klassificeringen
Cement, portland, kemikalier

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja