Lataa

Sopimusehdot

1. Sopimusosapuolet:

Verkkokaupasta tilattuja tuotteita koskeva kauppasopimus syntyy tilaajan ja Bauhaus & Co. Ky:n välille. Bauhaus & Co. Ky:n Y-tunnus on 1580679-5, ja postiosoite Tammiston kauppatie 19, 01510 Vantaa.

 

2. Näiden sopimusehtojen soveltaminen:

Näitä verkkokaupan sopimusehtoja sovelletaan tilauksiin, jotka tehdään BAUHAUS –verkkokaupassa sellaisina kun ne ovat sopimuksen syntyajankohtana. Bauhaus & Co. Ky:llä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellään ilman ennakkovaroitusta. Tilaajan mahdolliset omat sopimus- ja toimitusehdot eivät tule sovellettavaksi. Näissä sopimusehdoissa viitatut ja näihin sopimusehtoihin linkitetyt ehdot ja hinnastot muodostavat osan näitä sopimusehtoja. Jos nämä ehdot ja viitatut tai linkitetyt sopimusehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan näiden ehtojen määräyksiä. 

 

3. Sopimuksen syntyminen:

Tilaajan verkkokaupassa tekemä tilaus on tilaajaa sitova Bauhaus & Co. Ky:lle osoitettu tarjous. Sitova sopimus tilaajan ja Bauhaus & Co. Ky:n välille syntyy, kun Bauhaus & Co. Ky lähettää tilaajalle sähköpostilla erillisen tilausvahvistuksen.

 

4. Tuotteiden hinta, selvät hintavirheet ja lähetyskustannukset:

Verkkokaupasta tilattavien tuotteiden hinta on niille tilaushetkellä verkkosivulla ja tilausvahvistuksessa ilmoitettu hinta, joka sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron osuuden. Bauhaus & Co. Ky pidättää oikeuden hintamuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Verkkokaupasta ostetut tuotteet eivät kerrytä yritysasiakkaan bonukseen oikeuttavaa ostosummaa.

Jos tuotteelle on verkkokaupassa ilmoitettu teknisen tai inhimillisen virheen vuoksi selvästi virheellinen hinta, joka poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta, pätevää kauppasopimusta ei katsota syntyneen, ja Bauhaus & Co. Ky:llä on oikeus olla toimittamatta tilattua tuotetta vaikka se olisi lähettänyt tilaajalle tilausvahvistuksen. 

Bauhaus & Co. Ky:llä on oikeus veloittaa tuotteiden lähetyskustannukset asiakkaalle verkkosivustolla erikseen ilmoitettujen hintojen mukaisesti. Hinnasto ja kotiinkuljetuksen ehdot löytyvät osoitteesta: www.bauhaus.fi/toimitusehdot .  Jos Bauhaus & Co. Ky joutuu tuotteiden rajoitetun saatavuuden vuoksi toimittamaan tilatut tuotteet osatoimituksena, asiakkaalta peritään vain yksi toimitusmaksu.

Tilauksia toimitetaan vain Manner-Suomeen osoitteisiin, joihin on kiinteä tieyhteys. Jos tilaus on tehty muualle, pätevää kauppasopimusta ei katsota syntyneen, ja Bauhaus & Co. Ky:llä on oikeus olla toimittamatta tilattua tuotetta vaikka se olisi lähettänyt tilaajalle tilausvahvistuksen. 

 

5. Tilausten maksutapa:

Tilaukset maksetaan verkkopankissa, maksu- tai luottokortilla, Resurs Bankin tarjoamalla luotolla tai Resurs Bankin tarjoamalla osamaksulla. Yritysasiakkaiden käytössä on Collector Bank AB:n tarjoama luottomahdollisuus. Bauhaus & Co. Ky:llä on oikeus veloittaa tuotteista välittömästi, kun se on lähettänyt tilausvahvistuksen asiakkaalle. Resurs Bankilla ja Collector Bank AB:llä on oikeus velottaa BAUHAUS -verkkokaupassa ilmoitetut käsittely—ja laskutuskulut. Luottosopimukseen tilaajan ja Resurs Bankin tai Collector Bank AB:n välillä sovelletaan erillisiä sopimusehtoja, jotka löytyvät osoitteesta:  https://www.bauhaus.fi/ostaminen-ja-maksaminen .

 

6. Peruuttamisoikeus:

Bauhaus & Co. Ky tarjoaa yhtäläisen mahdollisuuden peruuttaa tehty kauppasopimus paitsi kuluttajille, myös muille tilaajille. Tilaaja voi peruuttaa tekemänsä sopimuksen 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut tilaamansa tavaran. Tilaaja voi peruuttaa sopimuksen jo ennen kuin hän on saanut tuotteen haltuunsa. Peruuttamisoikeuden käyttäminen ei edellytä tuotteen virheellisyyttä tai puutteellisuutta. Tilaajan ei tarvitse myöskään ilmoittaa palautuksen syytä, mutta Bauhaus & Co. Ky ottaa mielellään vastaan tuotteisiinsa liittyvää asiakaspalautetta.  

Peruuttamisoikeuden käyttämisestä on ilmoitettava yksiselitteisellä tavalla käyttämällä peruuttamislomaketta tai muulla kirjallisella tavalla. Saatuaan peruuttamisilmoituksen Bauhaus & Co. Ky vahvistaa peruuttamisilmoituksen vastaanoton sähköpostilla. Jos tavara palautetaan BAUHAUS-tavarataloon, erillistä ilmoitusta ei tarvitse tehdä etukäteen. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että tilaaja lähettää ilmoituksensa peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Pelkkää toimitettujen tavaroiden noutamatta jättämistä tai palauttamista ilman yksiselitteistä etukäteistä ilmoitusta peruuttamisoikeuden käyttämisestä ei katsota ilmoitukseksi sopimuksen peruuttamisesta, paitsi, jos tavara palautetaan suoraan BAUHAUS -tavarataloon.

Tilaajan on pidettävä tavara olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää tavaran. Jos tilaaja kuitenkin tavaran käyttöönoton jälkeen peruuttaa sopimuksen, hänen on vastattava tavaran arvon vähentymisestä. Tavaraa ei katsota otetuksi käyttöön, jos tilaaja on käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.

Saadakseen ohjeet tavaran palauttamiseksi ja arvion palautuskustannuksista siinä tapauksessa, ettei Bauhaus & Co. Ky vastaa palautuskustannuksista, tilaajan on oltava yhteydessä asiakaspalveluun joko sähköpostilla verkkokauppa@bauhaus.fi tai puhelimitse numeroon 0206 300 890.

Tilaajan on pakattava palautettavat tuotteet huolellisesti käyttäen mieluiten niiden alkuperäistä pakkausta ja palautettava ne viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Tilaaja vastaa tavaran palautuksesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista, mikäli tavaraa ei voida palauttaa normaalina posti-, SmartPost- tai MyPack pakettina. Jos tavara voidaan palauttaa em. tavoilla, palautuskustannuksista vastaa Bauhaus & Co. Ky. Palautuksen määräajan noudattamiseksi riittää, että tilaaja lähettää palautettavat tavarat ennen palautusajan päättymistä.

Riski asiakaspalautuslähetyksen katoamisesta tai vahingoittumisesta palautuskuljetuksen aikana on tilaajalla.  

Bauhaus & Co. Ky palauttaa tilaajalle palautettujen tavaroiden kauppahinnan ja palautuskulut - mikäli tilaaja ei näiden ehtojen mukaan vastaa palautuskuluista - 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta, kuitenkin aikaisintaan, kun sen on saanut tavaran takaisin ja palautettu tavara on todettu palautuskelpoiseksi. Kauppahinta ja kulut palautetaan käyttäen sitä maksutapaa, jota tilaaja käytti maksaessaan tilauksen alun perin.

 

7. Viallinen tuote ja tuotereklamaatiot, takuu:

Asiakas on velvollinen tarkistamaan tuotteen heti tuotetta vastaanotettaessa. Rikkoutuneesta tai vaurioituneesta tuotteesta tai paketista on heti pyydettävä tavarankuljettajaa tekemään vahinkoilmoitus. Tämän jälkeen on viipymättä otettava yhteys BAUHAUS verkkokaupan asiakaspalveluun (ks. yhteystiedot kohdassa 6.). Mikäli tilaajalle on toimitettu väärä tuote tai tuote on virheellinen, rikkoutunut tai vaurioitunut on tästä viipymättä ilmoitettava BAUHAUS verkkokaupan asiakaspalveluun, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluttua tilauksen vastaanottamisesta. 

Mikäli tuote on takuuta koskevien ehtojen mukaisesti virheellinen, tulee tästä ilmoittaa mahdollisimman pian BAUHAUS verkkokaupan asiakaspalveluun. Tuotteen virheellisyydestä on ilmoitettava kahden (2) kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta tai siitä hetkestä, kun virhe olisi pitänyt havaita. Bauhaus & Co. Ky ei ole velvollinen korvaamaan virhettä, mikäli tätä määräaikaa ei noudateta. Bauhaus & Co. Ky ensisijaisesti korjauttaa tuotteen tai mikäli korjaaminen ei ole mahdollista, toimittaa tilaajalle uuden tuotteen virheellisen tuotteen tilalle, tai mikäli tämäkään ei ole mahdollista, palauttaa tuotteen hinnan 14 päivän kuluessa siitä, kun Bauhaus & Co. Ky on vastaanottanut tuotepalautuksen tai asiasta on muuten sovittu tilaajan kanssa. Virheen seuraamukset määräytyvät muuten kuluttajansuojalain ja kauppalain mukaisesti. Tilaajan peruuttamisoikeuteen perustuvia tuotepalautuksia koskee edellinen sopimuskohta.

Bauhaus & Co. Ky tarjoaa useille BAUHAUS -verkkokaupasta ostetuille tuotteille viiden vuoden takuun. Erilliset takuuehdot löytyvät osoitteesta:  www.bauhaus.fi/takuu-ja-palautus .

 

8. Tilattujen tuotteiden toimittaminen, korvaava toimitus ja toimittamattomat tuotteet: 

Bauhaus & Co. Ky toimittaa tilatut tuotteet tuotekohtaisen, kullekin tuotteelle erikseen ilmoitetun toimitusajan sisällä siitä, kun se on lähettänyt tilausvahvistuksen. Jos tilattua tuotetta ei ole saatavilla, Bauhaus & Co. Ky ilmoittaa tästä seikasta asiakkaalle tästä 3 arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on tehnyt tilauksensa, ja palauttaa asiakkaan maksamat suoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun tilaus on tehty.

 

9. Lainvalinta ja oikeuspaikka:

Kuluttajakaupassa kuluttajan ja Bauhaus & Co. Ky:n välillä sovelletaan BAUHAUS –verkkokaupassa tehtyihin tilauksiin ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja Suomen kuluttajansuojalakia, sekä toissijaisesti kauppalakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä. Muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden kanssa tehtäviin sopimuksiin sovelletaan näitä sopimusehtoja ja Suomen kauppalakia, sekä muuta Suomen lainsäädäntöä.

Mahdollisessa riitatilanteessa kuluttajalla on oikeus pyytää asiassaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuositusta. Tätä sopimusta koskevissa riidoissa oikeuspaikka on Vantaan käräjäoikeus, tai kuluttajan nostamissa kanteissa vaihtoehtoisesti kuluttajan kotipaikan käräjäoikeus.

  

10. Henkilötietojen käsittely:

Rekisterinpitäjä Bauhaus & Co. Ky käsittelee henkilötietoja verkkokaupassa perustuen ostosopimukseen asiakkaan kanssa ja tarjotakseen asiakkailleen mahdollisuuden asiakastilin luomiseen. Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä ajantasaisena osoitteesta:  www.bauhaus.fi/tietosuoja .

Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 info.espoo@bauhaus.fi Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 info.lahti@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 info.oulu@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 info.tampere@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 info.turku@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 info.vantaa@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja