Lataa

Sopimusehdot

TAVARAKAUPPAA KOSKEVAT BAUHAUS & CO. KY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. Sopimusosapuolet:

Suomen Bauhaus-tavarataloista ja Suomen Bauhaus-verkkokaupasta ostettujen tavaroiden myyjä on Bauhaus & Co. Ky. Bauhaus & Co Ky:n (jäljempänä näissä ehdoissa BAUHAUS) Y-tunnus on 1580679-5 ja postiosoite Tammiston kauppatie 19, 01510 Vantaa.

Näiden sopimusehdoissa kuluttaja-asiakkaina pidetään Bauhaus-tavaratalosta tai Bauhaus–verkkokaupasta pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten ostavia yksityishenkilöitä. Muita kuin kuluttaja-asiakkaita pidetään näissä sopimusehdoissa yritysasiakkaina.

2. Näiden sopimusehtojen soveltaminen:

Näitä tavarakauppaa koskevia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Suomen Bauhaus-tavarataloista ostettavien ja Suomen Bauhaus-verkkokaupasta tilattavien tavaroiden kauppaan. Nämä ehdot koskevat sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden kanssa tehtäviä kauppoja. Näitä ehtoja ei sovelleta tavaroiden vuokraustoimintaan. Kaupoissa, joissa sopimus sisältää rakennusurakan, asennustyötä, muita palveluja tai palveluja tai tuotteita koskevien sopimusten välittämistä, näitä ehtoja sovelletaan vain tavarakaupan osuuteen sopimuksesta.

Nämä sopimusehdot ovat voimassa sellaisina kuin ne olivat asiakasta sitovan sopimuksen syntyessä. BAUHAUS varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellään ilman ennakkoilmoitusta. Kauppaan ei sovelleta asiakkaan omia sopimus- tai toimitusehtoja. Näissä sopimusehdoissa viitatut ja näihin sopimusehtoihin linkitetyt ehdot ja hinnastot muodostavat osan näitä sopimusehtoja. Jos nämä ehdot ja viitatut tai linkitetyt sopimusehdot ovat keskenään ristiriidassa, etusija on viitattujen tai linkitettyjä ehtojen määräyksillä.

3. Sopimuksen syntyminen:

Tavaratalossa tehdyssä ostoksessa sitova sopimus syntyy, kun ostettava tavara kirjautuu ostoksena BAUHAUSin kassajärjestelmään. Sitova sopimus syntyy siinäkin tapauksessa, että asiakas maksaa tavarasta BAUHAUSin kassajärjestelmään vain osan kauppahinnasta esimerkiksi käsirahana.

Asiakkaan tavarasta tekemä varaus ei ole BAUHAUSia sitova sopimus, ellei asiakas varauksen yhteydessä maksa BAUHAUSin vaatimaa osaa tavaran kauppahinnasta.

Asiakkaan verkkokaupassa tekemä tilaus on asiakasta sitova BAUHAUSille osoitettu tarjous. Sitova sopimus asiakaan ja BAUHAUSin välille syntyy, kun BAUHAUS lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen.

Muussa tapauksessa sitova sopimus syntyy, kun asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä BAUHAUSin tarjouksen tai kun BAUHAUS vahvistaa asiakkaan tilauksen.

BAUHAUSin yleisölle suunnatut mainokset eivät ole BAUHAUSia oikeudellisesti sitovia tarjouksia myydä mainostettuja tuotteita mainoksessa esitettyyn hintaan.

4. Muita kuin kuluttaja-asiakkaita koskevat erityisehdot:

Seuraavat erityisehdot koskevat muita kuin BAUHAUSin kuluttaja-asiakkaita. Kuluttaja-asiakkailla on aina vähintään kuluttajansuojalain takaamat oikeudet:

Verkkokaupasta ostetut tuotteet eivät kerrytä yritysasiakkaan bonukseen oikeuttavaa ostosummaa.
BAUHAUSin tuotevastuu ja tuotevirhevastuu rajoittuu myydyn tavaran kauppahintaan mahdollisella käyttöhyödyllä vähennettynä. BAUHAUS ei vastaa myytyyn tavaraan välittömässä käyttöyhteydessä olevan omaisuuden vahingoittumisesta.

BAUHAUSin takuuehdot koskevat vain kuluttajakauppoja, edellyttäen että tavaroita käytetään niiden käyttöohjeen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden ostamille tavaroille on voimassa vain tavaran valmistajan ja/tai maahantuojan tavaralle mahdollisesti myöntämä takuu. BAUHAUS ei käsittele muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden takuun perusteella esittämiä vaatimuksia.

5. Tuotteiden hinta, selvät hintavirheet ja lähetyskustannukset:

Tavarataloissa myytyjen tuotteiden hinta on niille hyllyssä tai BAUHAUSin yleisölle suuntaamassa mainonnassa ilmoitettu hinta. Jos em. hinnat ovat keskenään ristiriidassa, määräävä hinta on hyllyssä ilmoitettu hinta.

Verkkokaupasta tilattavien tuotteiden hinta on niille tilaushetkellä verkkosivulla ja tilausvahvistuksessa ilmoitettu hinta. Jos em. hinnat ovat keskenään ristiriidassa, määräävä hinta on tilausvahvistuksessa ilmoitettu hinta.

Jos toisin ei ole ilmoitettu, BAUHAUSin ilmoittamat hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. BAUHAUS pidättää oikeuden hintamuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Jos tuotteelle on mainonnassa, tavaratalossa tai verkkokaupassa ilmoitettu teknisen tai inhimillisen virheen vuoksi selvästi virheellinen hinta, joka poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta, pätevää kauppasopimusta ei katsota syntyneen, ja BAUHAUSilla on oikeus olla luovuttamatta tai toimittamatta tilattua tuotetta, vaikka se olisi lähettänyt asiakkaalle tilausvahvistuksen, tai vaikka tuote olisi jo kirjautunut BAUHAUSin kassajärjestelmään.

BAUHASilla on oikeus veloittaa tuotteiden lähetyskustannukset asiakkaalta sen verkkosivustolla erikseen ilmoitettujen hintojen mukaisesti. Hinnasto on saatavissa osoitteesta https://www.bauhaus.fi/info/toimitusehdot. Jos BAUHAUS joutuu tuotteiden rajoitetun saatavuuden vuoksi toimittamaan tilatut tuotteet osatoimituksena, asiakkaalta peritään vain yksi toimitusmaksu.

6. Maksutavat ja maksuehdot, maksuviivästysten seuraamukset:

Tavaratalossa ostokset voi maksaa käteisellä rahalla ja yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla. Yritysasiakkaille tavaroita voidaan myydä laskulla erikseen tehtävän päätöksen perusteella. Tietoja verkkokaupassa tehtävien tilausten maksutavoista ja maksutapoihin sovellettavista ehdoista on saatavilla osoitteesta: www.bauhaus.fi/ostaminen-ja-maksaminen.

Ostetut tavarat on maksettava kokonaan ostotapahtuman yhteydessä, ellei toisin ole sovittu. Laskulla myydyt tuotteet on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Eräpäivän jälkeen tapahtuneista maksuista BAUHAUSilla on oikeus velottaa korkolain mukainen viivästyskorko. Saataviensa vapaaehtoisesta- ja oikeudellisesta perimisestä BAUHAUSilla on oikeus veloittaa perintälain ja hyvän perintätavan mukaiset perintäkulut.

7. Tavaroiden vaihto- ja palautusoikeus sekä etämyynnin peruuttamisoikeus:

Vaihto- ja palautusoikeus:

Useimmilla Bauhaus-tavarataloista ja Bauhaus-verkkokaupasta ostetuilla tuotteilla on 30 päivän vaihto- ja palautusoikeus osto-/tilauspäivästä alkaen. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikuntoisia tuotteita. Palautusoikeus ei koske ostajan vaatimusten mukaisesti valmistettua tai muunneltua tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehtyä tavaraa. Palautusoikeus ei koske myöskään tuotteita, jotka on erikseen lueteltu seuraavassa osoitteessa olevassa luettelossa: https://www.bauhaus.fi/info/takuu-ja-palautus

Pelkkää toimitettujen tavaroiden noutamatta jättämistä tai palauttamista varastolle ilman etukäteistä yhteydenottoa asiakaspalveluun ei katsota ilmoitukseksi tilauksen peruuttamisesta. Asiakas vastaa varastolle ilman ennakkoilmoitusta palautuvista lähetyksistä aiheutuvista kustannuksista.

Peruuttamisoikeus etämyynnissä:

Etämyynnissä BAUHAUS tarjoaa kaikille asiakkailleen mahdollisuuden peruuttaa tehty kauppasopimus. Asiakas voi peruuttaa tekemänsä sopimuksen 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut tilaamansa tavaran. Asiakas voi peruuttaa sopimuksen jo ennen kuin hän on saanut tuotteen haltuunsa. Peruuttamisoikeuden käyttäminen ei edellytä tuotteen virheellisyyttä tai puutteellisuutta. Asiakkaan ei tarvitse myöskään ilmoittaa palautuksen syytä, mutta BAUHAUS ottaa mielellään vastaan tuotteisiinsa liittyvää asiakaspalautetta. Peruuttamisoikeus ei koske ostajan vaatimusten mukaisesti valmistettua tai muunneltua tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehtyä tavaraa.

Peruuttamisoikeuden käyttämisestä on ilmoitettava lähettämällä sähköposti osoitteeseen verkkokauppa@bauhaus.fi tai muulla kirjallisella tavalla. Saatuaan peruuttamisilmoituksen BAUHAUS vahvistaa peruuttamisilmoituksen vastaanoton sähköpostilla. Jos tavara palautetaan Bauhaus-tavarataloon, erillistä ilmoitusta ei tarvitse tehdä etukäteen. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksensa peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Pelkkää toimitettujen tavaroiden noutamatta jättämistä tai palauttamista ilman yksiselitteistä etukäteistä ilmoitusta peruuttamisoikeuden käyttämisestä ei katsota ilmoitukseksi sopimuksen peruuttamisesta, paitsi, jos tavara palautetaan suoraan Bauhaus-tavarataloon.

Asiakkaan on pidettävä tavara olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää tavaran. Jos asiakas kuitenkin tavaran käyttöönoton jälkeen peruuttaa sopimuksen, hänen on vastattava tavaran arvon vähentymisestä. Tavaraa ei katsota otetuksi käyttöön, jos asiakas on käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.

Saadakseen ohjeet tavaran palauttamiseksi ja arvion palautuskustannuksista siinä tapauksessa, ettei BAUHAUS vastaa palautuskustannuksista, asiakkaan on oltava yhteydessä asiakaspalveluun joko sähköpostilla verkkokauppa@bauhaus.fi tai puhelimitse numeroon 0206 300 890.

Asiakkaan on pakattava palautettavat tuotteet huolellisesti käyttäen mieluiten niiden alkuperäistä pakkausta ja palautettava ne viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Asiakas vastaa tavaran palautuksesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista, mikäli tavaraa ei voida palauttaa normaalina posti-, SmartPost- tai MyPack-pakettina. Jos tavara voidaan palauttaa em. tavoilla, palautuskustannuksista vastaa BAUHAUS. Palautuksen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää palautettavat tavarat ennen palautusajan päättymistä.

Riski asiakaspalautuslähetyksen katoamisesta tai vahingoittumisesta palautuskuljetuksen aikana on asiakkaalla.

BAUHAUS palauttaa asiakkaalle palautettujen tavaroiden kauppahinnan ja palautuskulut - mikäli asiakas ei näiden ehtojen mukaan vastaa palautuskuluista - 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta, kuitenkin aikaisintaan, kun sen on saanut tavaran takaisin ja palautettu tavara on todettu palautuskelpoiseksi. Kauppahinta ja kulut palautetaan käyttäen sitä maksutapaa, jota asiakas käytti maksaessaan tilauksen alun perin.

Tarkempia määräyksiä palautusmenettelystä ostajan peruuttaessa etämyynnissä tekemänsä sopimuksen on osoitteessa https://www.bauhaus.fi/info/takuu-ja-palautus.

8. Viallinen tuote ja tuotereklamaatiot, takuu:

Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa kuljetetun tavaran kunto ottaessaan tavaran vastaan rahdinkuljettajalta. Tavaratalosta ostettu tai noudettu tuote tulee tarkastaa jo osto/noutohetkellä.

Sellaisesta kuljetetusta tavarasta tai paketista, jonka asiakas havaitsee tavaraa vastaanotettaessa olevan rikkoutunut, vastaanottajan tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä merkintä rahtikirjaan tai muuhun asiakirjaan johon vastaanottaja kuittaa vastaanottaneensa tavaran. Asiakkaalla on myös velvollisuus ilmoittaa havaitusta vauriosta kuljettajalle.

Asiakkaan käyttäessä ulkopuolista palveluntarjoajaa tavaran asentamiseen, on asiakas velvollinen tarkastamaan tavaran kunnon ja tarvittaessa ilmoittamaan havaituista puutteista BAUHAUSille ennen tavaran asentamista. Virheelliseksi todetun tuotteen asentaminen on kielletty. Tavaran asennuksessa on noudatettava tavaran asennus- ja käyttöohjeen määräyksiä sekä hyvän rakennustavan mukaisia suosituksia. BAUHAUS vastaa asentamisen jälkeen ilmenneistä tavaran virheistä vain niiden virheiden osalta, joita asiakas tai asiakkaan käyttämä ulkopuolinen palveluntarjoaja ei ole voinut havaita tarkastaessaan tavaraa ennen sen asennusta.

Tämän jälkeen on viipymättä otettava yhteys tavaratalon tai verkkokaupan asiakaspalveluun. Tavaratalojen ja verkkokaupan asiakaspalvelun yhteystiedot ovat seuraavassa osoitteessa: https://www.bauhaus.fi/info/ota-meihin-yhteytta.

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja – ajankohdasta reklamoidessaan tavaran virheestä. Tavaratalosta ostettujen tuotteiden osalta BAUHAUS pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset asiakkaalta.

Mikäli asiakkaan ostama tuote on väärä tuote, tai tuote on virheellinen, rikkoutunut tai vaurioitunut on tästä viipymättä ilmoitettava, verkkokaupasta ostettujen tuotteiden osalta Bauhaus-verkkokaupan asiakaspalveluun ja tavaratalosta ostettujen tuotteiden osalta tavarataloon, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluttua tilauksen vastaanottamisesta.

Mikäli tuote on takuuta koskevien ehtojen mukaisesti virheellinen, tulee tästä ilmoittaa mahdollisimman pian Bauhaus-verkkokaupan asiakaspalveluun. Tuotteen virheellisyydestä on ilmoitettava kahden (2) kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta tai siitä hetkestä, kun virhe olisi pitänyt havaita. BAUHAUS ei ole velvollinen korvaamaan virhettä, mikäli tätä määräaikaa ei noudateta. BAUHAUS ensisijaisesti korjauttaa tuotteen tai mikäli korjaaminen ei ole mahdollista, toimittaa asiakkaalle uuden tuotteen virheellisen tuotteen tilalle, tai mikäli tämäkään ei ole mahdollista, palauttaa tuotteen hinnan 14 päivän kuluessa siitä, kun BAUHAUS on vastaanottanut tuotepalautuksen tai asiasta on muuten sovittu asiakkaan kanssa. Virheen seuraamukset määräytyvät muuten kuluttajansuojalain ja kauppalain mukaisesti. Asiakkaan vaihto-, palauttamis- ja peruuttamisoikeuksia koskee edellinen sopimuskohta.

BAUHAUS tarjoaa useille tavarataloista ja Bauhaus-verkkokaupasta ostetuille tuotteille viiden vuoden takuun. Erilliset takuuehdot ovat saatavilla osoitteessa: http://www.bauhaus.fi/takuu-ja-palautus.

8.1 Ilmalämpöpumppujen asennus ja takuu

Jälleenmyyjänä meidän on liitettävä asennustiedot kaikkiin myymiimme lämpöpumppuihin EU:n määräyksien mukaisesti*. Ostettaessasi lämpöpumpun meiltä ilman asennusta, on asiakkaan ilmoitettava mainitun asetuksen mukaisesti asennusliikkeen tiedot. Myös kaikkien lämpöpumppuvalmistajien takuu edellyttää, että asennuksen suorittaa TUKES:n hyväksymä asentaja. Takuun edellytyksenä on asennuksen yhteydessä asentajan oikein täyttämä asennuspöytäkirja.

Hyväksymällä sopimusehdot ymmärrät, että takuu ei ole voimassa, mikäli asennuksen suorittaa joku muu, kuin TUKES:n hyväksymä asentaja.

*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 517/2014, 11. artiklan 5 § mukaan mm. ilmalämpöpumppuja saa myydä kuluttajalle ainoastaan silloin, kun voidaan osoittaa että asennuksen suorittaa pätevöitynyt yritys/asentaja

9. Tilattujen tuotteiden toimittaminen, korvaava toimitus ja toimittamattomat tuotteet:

BAUHAUS toimittaa tilatut tuotteet tuotekohtaisen, kullekin tuotteelle erikseen ilmoitetun toimitusajan sisällä siitä, kun se on lähettänyt tilausvahvistuksen. Jos tilattua tuotetta ei ole saatavilla, BAUHAUS ilmoittaa tästä seikasta asiakkaalle 3 arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on tehnyt tilauksensa, ja palauttaa asiakkaan maksamat suoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun tilaus on tehty.

Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, toimitus on suoritettava kohtuullisen ajan kuluessa.

Jos muuta ei ole sovittu, toimitus käsittää purun kuljetusajoneuvosta kuljetusajoneuvon viereen kadulla tai tiellä ilmoitettua toimitusosoitetta lähimmässä paikassa, johon kuljetusajoneuvolla on pääsy siinäkin tapauksessa, että toimitusosoite olisi ilmoitettu asunnon tai huoneiston tarkkuudella.
Muut kuin em. toimituspaikat sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen ja kirjallisesti.

Tilauksia toimitetaan vain Manner-Suomeen osoitteisiin, joihin on kiinteä tieyhteys. Jos tilaus on tehty muualle, pätevää kauppasopimusta ei katsota syntyneen, ja BAUHAUSilla on oikeus olla toimittamatta tilattua tuotetta, vaikka se olisi lähettänyt asiakkaalle tilausvahvistuksen.

10. Tavaroiden varastointi:

Asiakkaalla on velvollisuus vastaanottaa tai noutaa tilaamansa tavarat sovitusti. Asiakkaalle toimittavien tavaroiden vastaanottamisen ajankohdasta asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen sovitaan sitovasti BAUHAUSin asiakkaalle lähettämässä tilausvahvistuksessa.

Mikäli asiakas ei vastaanota hänelle toimitettua tavaraa tai mikäli asiakas ei nouda tilaamaansa tavaraa tavaratalosta sovittuna aikana, tai mikäli noutoajankohtaa ei ole sovittu, kahden viikon kuluessa siitä, kun asiakkaalle on ilmoitettu tavaran saapuneen tavarataloon, asiakas on velvollinen maksamaan BAUHAUSille ylimääräisestä kuljettamisesta ja varastoinnista johtuvat kohtuulliset kustannukset.

Jos muuta ei ole sovittu, asiakkaalta veloitettava varastointikulu on 0,5 % tavaran arvonlisäverollisesta hinnasta kalenteripäivää kohti, kuitenkin korkeintaan 30 % tavaran arvonlisäverollisesta hinnasta. Kuljetuskustannukset peritään toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

11. Tavaroiden asentaminen:

BAUHAUS asentaa myymänsä tavarat tai tekee muita tavaroihin liittyviä työsuorituksia vain, kun siitä on erikseen ja kirjallisesti sovittu. Näihin työsuorituksiin sovelletaan kirjallisesti laadittujen urakka- ja asennussopimusten liitteenä olevia sopimus- ja toimitusehtoja.

Asiakkaan asentaessa tavaran itse tai asiakkaan käyttäessä kolmatta osapuolta tavaran asentamiseen, on asennuksessa ehdottomasti noudatettava tavaran käyttö- ja asennusohjeen mukaisia ohjeita. Mikäli tavaran käyttö- ja asennusohje niin ohjeistaa, on asiakkaan käytettävä asennuksessa ammattitaitoista asentajaa. BAUHAUS varaa oikeuden olla hyväksymättä asiakkaan esittämää ilmoitusta virheellisestä tuotteesta, mikäli asiakas ei käyttö- ja asennusohjeen asiakasta niin velvoittaessa pysty osoittamaan käyttäneensä tavaran asennuksessa ammattitaitoiseksi todennettavissa olevaa asentajaa.

12. Oikeus purkaa kauppa:

Jos virheellistä tavaraa ei voida korjata tai vaihtaa tai jos korjaus on suoritettu virheellisesti tai se kestää kohtuuttoman kauan ja tämä aiheuttaa olennaista haittaa asiakkaalle, asiakas voi kohtuullisen ajan kuluessa tavaran luovutuksesta vaatia kaupan purkamista sekä kauppahinnan palauttamista.

Jos asiakas ei nouda tavaraa tai jos asiakas ei vastaanota hänelle toimitettua tavaraa, eikä noutoa tai vastaanottoa ole tapahtunut BAUHAUSin asettamassa uudessa kohtuullisessa määräajassa, BAUHAUSilla on oikeus purkaa sopimus ja vaatia asiakkaalta tavaran varastointi- ja kuljetuskustannuksia kohdassa 10 ilmoitettu määrä.

Tämä sopimuskohta ei vaikuta ostajan oikeuteen palauttaa ostamansa tavara tai peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus.

13. Välilliset vahingot:

BAUHAUS ei vastaa tavaran toimituksen viivästymisestä taikka tavaran tai sen toimituksen virheellisyydestä asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista tai muista taloudellisista seurannaisvahingoista.

14. Omistuksenpidätys:

BAUHAUS omistaa myydyt tai tilatut tavarat kunnes kauppahinta ja kaikki kaupasta asiakkaan maksettavaksi kuuluvat kustannukset on kokonaisuudessaan maksettu. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa BAUHAUSin omistamaa tavaraa kolmannelle taholle myymällä, panttaamalla, vuokraamalla, lainaamalla tai muullakaan tavoin, ellei toisin ole sovittu. Ostettua tavaraa ei saada liittää toiseen tavaraan tai rakennukseen ennen kuin kauppahinta on kokonaan maksettu.

Osamaksukaupalla myytyjen tavaroiden takaisinottoon siinä tapauksessa, että osamaksusopimusta ei noudateta, sovelletaan osamaksukauppalain säännöksiä.

15. Ylivoimainen este ja liikavaikeus:

BAUHAUS ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö, tai muu sellainen este, jota BAUHAUS ei voi voittaa tai jonka seurauksia BAUHAUS ei sopimusta tehtäessä kohtuudella olisi voinut välttää, estää tavaran toimittamisen tai viivästyttää sitä olennaisesti.

Myöskään silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi BAUHAUSilta sellaisia uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, BAUHAUS ei ole velvollinen täyttämään tekemäänsä sopimusta. BAUHAUSilla on em. tapauksessa oikeus purkaa sopimus, ilman velvollisuutta korvata asiakkaalle mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

16. Vaaranvastuu:

Vaaranvastuu tavarasta on BAUHAUSilla siihen asti, kunnes tavara on toimitettu asiakkaalle tai kun asiakas on noutanut tavaran. Sen jälkeen vaaranvastuu tavarasta on asiakkaalla, riippumatta siitä käyttääkö asiakas palautus- tai peruuttamisoikeuttaan. Jos tavara ostajan virheilmoituksen vuoksi palautetaan myyjälle tarkastusta tai virheen oikaisua varten, vaaranvastuu tavarasta on myyjällä, kunnes tavara luovutetaan takaisin ostajalle.

17. Lainvalinta ja oikeuspaikka:

Kuluttajakaupassa kuluttajan ja BAUHAUSin välillä sovelletaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja Suomen kuluttajansuojalakia, sekä toissijaisesti kauppalakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä. Muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden kanssa tehtäviin sopimuksiin sovelletaan näitä sopimusehtoja ja Suomen kauppalakia, sekä muuta Suomen lainsäädäntöä.

Mahdollisessa riitatilanteessa kuluttajalla on oikeus pyytää asiassaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuositusta. Tätä sopimusta koskevissa riidoissa oikeuspaikka on Itä-Uudenmaan käräjäoikeus, tai kuluttajan nostamissa kanteissa vaihtoehtoisesti kuluttajan kotipaikan käräjäoikeus. Jos kuluttajalla ei ole kotipaikkaa EU- tai ETA-alueella, oikeuspaikka on kuitenkin aina Itä-Uudenmaan käräjäoikeus.

18. Henkilötietojen käsittely:

Rekisterinpitäjä Bauhaus & Co. Ky käsittelee henkilötietoja perustuen ostosopimukseen asiakkaan kanssa ja tarjotakseen asiakkailleen mahdollisuuden asiakastilin luomiseen. Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä ajantasaisena osoitteesta: www.bauhaus.fi/tietosuoja.

Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 8:00 - 20:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 8.00 - 20.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 8.00 - 20.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 8.00 - 20.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 8.00 - 20.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 8.00 - 20.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja