Lataa
Takkalasin puhdistusaine Burner 500 ml
8 95

Takkalasin puhdistusaine Burner 500 ml

3.33 3
Tehokas puhdistusaine lasisille takkaluukuille, kätevässä suihkepullossa. Mieto tuoksu.
895 
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.5 l

Takkalasin puhdistusaine Burner 500 ml

Tehokas puhdistusaine lasisille takkaluukuille, kätevässä suihkepullossa. Mieto tuoksu.

Tuotenumero 60798415
EAN-koodi 5703087305024
Tuotemerkki Burner

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:
H315: Ärsyttää ihoa.
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Lisävaaralausekkeet:
EUH 208: Sisältää d-limoniinia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Turvalausekkeet:
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301+P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Tarvittaessa käytä mietoa ihovoidetta.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin.

Signalord: Varning

Faroangivelser:
H315: Irriterar huden.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kompletterande faroinformation:
Innehåller d-limonin. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det kan göras lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja