Lataa
Tiikkiöljy Nitor
12 90

Tiikkiöljy Nitor

Laadukas öljy jossa on korkea, 40% kuiva-ainepitoisuus. Tiikkiöljyä käytetään tiikkikalusteiden ja -pintojen käsittelyyn, öljy soveltuu myös veneiden kansipuiden öljyämiseen, venekalusteille yms. tarpeisiin. Sisältää UV-suojaa. Sisä- ja ulkokäyttöön. Poi...
Alk. 1290 
51.6 €/l
Valitse purkkikoko
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 0.25 l

Tiikkiöljy Nitor

Laadukas öljy jossa on korkea, 40% kuiva-ainepitoisuus. Tiikkiöljyä käytetään tiikkikalusteiden ja -pintojen käsittelyyn, öljy soveltuu myös veneiden kansipuiden öljyämiseen, venekalusteille yms. tarpeisiin. Sisältää UV-suojaa. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Poistaa harmauden kuivuneesta puusta ja sisältää UV-suojan. Kestää voimakasta auringonsäteilyä sekä suojaa ja hoitaa puupintoja.

Tuotenumero P104194
Tuotemerkki Nitor

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

Turvalausekkeet:

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa
P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN
P331 EI saa oksennuttaa
P405 Varastoi lukitussa tilassa
P501 Sisältö ja pakkaus toimitetaan hävitettäviksi valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja