Lataa
Uistinlakka Solmaster LV1 1 l
34 90

Uistinlakka Solmaster LV1 1 l

Kestävä, uretaanipohjainen yleislakka, sopii erityisesti vaappujen viimeistelyyn.
3490 
34.9 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 1 l

Uistinlakka Solmaster LV1 1 l

Kestävä, uretaanipohjainen yleislakka, sopii erityisesti vaappujen viimeistelyyn.

Tuotenumero 15040186
EAN-koodi 6416465465003
Tuotemerkki Solmaster
Väri Väritön
Kiiltoaste

Pintamaalin kiiltoaste vaikuttaa värin kokemiseen eli siihen, miltä valittu värisävy näyttää pinnalla. Mitä korkeampi kiilto, sitä kylläisempi ja intensiivisempi väri on. Kiiltävämpi ja kovempi maalipinta on myös helpompi puhdistaa ja kestää paremmin pyyhkimistä. Mitä himmeämpi maalin kiilto taas on, sitä pehmeämmältä ja rauhallisemmalta väri näyttää.

Ei määritelty
Purkkikoko 1 l
Ohenne Liuote
Peittävä/Kuultava

Peittävä maali peittää kokonaan maalattavan pinnan. Kuultava maali taas jättää alla olevan pinnan, esimerkiksi puun syyt, näkyviin. Kuultavan pinnan peittävyys määräytyy käsiteltyjen kerrosten mukaan.

Kuultava

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H226 Syttyvä neste ja höyry
H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
H315 Ärsyttää ihoa
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

Turvalausekkeet:
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P304+P312 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää

Signalord: Varning

Faroangivelser:
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser:
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P304+P312 VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja