Lataa
Voiteluaine CRC Silicone Spray 250 ml
7 95

Voiteluaine CRC Silicone Spray 250 ml

4.00 1
Suojaa ja liukastaa kumi-, muovi- ja puupintoja tehden kiiltävän lopputuloksen. Väritön suoja-aine estää jäätymiseltä ja kovettumiselta. Aine suihkutetaan pinnalle, voidaan käyttää niin talvella kuin kesällä. Käyttökohteet: - muovi-, kumi- ja puupinnoi...
795 
31.8 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.25 l

Voiteluaine CRC Silicone Spray 250 ml

Suojaa ja liukastaa kumi-, muovi- ja puupintoja tehden kiiltävän lopputuloksen. Väritön suoja-aine estää jäätymiseltä ja kovettumiselta. Aine suihkutetaan pinnalle, voidaan käyttää niin talvella kuin kesällä.

Käyttökohteet:
- muovi-, kumi- ja puupinnoille
- liukumekanismeihin
- kasetti-WC:n tiivisteiden kemialliseen suojaukseen
- ovitiivisteiden kiinnijäätymisen estoon
- suojaa kumipintoja UV:lta

Tuotenumero 61208908
EAN-koodi 5412386065996
Tuotemerkki CRC
Tyyppi Spraytuotteet
 • Pakkauskoko: 250 ml

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H222 : Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 : Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315 : Ärsyttää ihoa.
H336 : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 : Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P102 : Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 : Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211 : Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 : Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P261 : Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271 : Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P410/412 : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.
P501-2 : Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetussa jätteenkäsittelypisteessä.

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H222 : Extremt brandfarlig aerosol.
H229 : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 : Irriterar huden.
H336 : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
P102 : Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 : Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 : Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261 : Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271 : Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410/412 : Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över
50°C/122 °F.
P501-2 : Deponera innehållet/behållaren till godkänd återvinningsstation

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja