Lataa
WC-huuhteluaine Thetford Campa Rinse Plus 2 l
14 95

WC-huuhteluaine Thetford Campa Rinse Plus 2 l

Campa Rinse Plus huuhteluaine kemialliseen WC-istuimeen. Pitää huuhteluveden puhtaampana. Takaa tehokkaamman ja tasaisemman huuhtelun. Jättää WC-altaan sisäpuolelle suojakerroksen. Parantaa hygieniaa. Estää kerrostumat. Voitelee tiivisteet.
1495 
7.48 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 2 l

WC-huuhteluaine Thetford Campa Rinse Plus 2 l

Campa Rinse Plus huuhteluaine kemialliseen WC-istuimeen. Pitää huuhteluveden puhtaampana. Takaa tehokkaamman ja tasaisemman huuhtelun. Jättää WC-altaan sisäpuolelle suojakerroksen. Parantaa hygieniaa. Estää kerrostumat. Voitelee tiivisteet.

Tuotenumero 33200220
EAN-koodi 8710315993271
Tuotemerkki Thetford
  • Tilavuus: 2 l

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:

H301 Myrkyllistä nieltynä
H302 Haitallista nieltynä
H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle
H312 Haitallista joutuessaan iholle
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
H315 Ärsyttää ihoa
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
H331 Myrkyllistä hengitettynä
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
H400 Erittäin myrkyllistä vesiöliöille
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet:

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa
P280 - Käytä suojakäsineitä
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla
P333+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H301 Giftigt vid förtäring
H302 Skadligt vid förtäring
H311 Giftigt vid hudkontakt
H312 Skadligt vid hudkontakt
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H315 Irriterar huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H331 Giftigt vid inandning
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser:

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn
P280 - Använd skyddshandskar
P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P333+P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja