Lataa
Aitamaali Tikkurila
45 90

Aitamaali Tikkurila

4.00 1
Akrylaattimaali, joka hylkii likaa. Helppo myös tarvittaessa pestä puhtaaksi. Käsittelemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla tai kuullotteilla käsiteltyjen aitojen ulkomaalaukseen.
Alk. 4590 
17 €/l
1 x
Tilaa maali sävytettynä!

Voit nyt tilata verkkokaupasta maaleja valmiiksi sävytettyinä noudettavaksi tavaratalosta.

Lue lisää »
Valitse värisävy
Valkoinen Ei sävytetty
Tiedätkö jo sävykoodin?
Valitse maalityyppi
Valitse purkkikoko
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 2.7 l

Aitamaali Tikkurila

Akrylaattimaali, joka hylkii likaa. Helppo myös tarvittaessa pestä puhtaaksi.

Käsittelemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla tai kuullotteilla käsiteltyjen aitojen ulkomaalaukseen.

Tuotenumero P11674
Tuotemerkki Tikkurila

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 - Käytä suojakäsineitä.
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Vaaralliset ainesosat: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia (OIT) 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (DCOIT)
Lisämerkinnät: Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (IPBC) ja 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)).

Signalord: Varning

Faroangivelser:
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja