Uusi jätevesilainsäädäntö pähkinänkuoressa

Uudistettu jätevesiasetus tuo muutoksia jätevesien käsittelyn vaatimuksiin. Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistostä.

Lakiuudistus antaa kunnille myös mahdollisuuden asettaa kuntakohtaisia, perustason puhdistusvaatimuksia ankarampia määräyksiä. Oman koti- ja mökkikunnan vaatimuksista kannaattaakin ottaa selvää jätevesiratkaisun suunnitteluvaiheessa.

Koskeeko jätevesiasetus minua?

Jos omistat kiinteistön tai mökin haja-asutusalueelta, jätevesilainsäädäntö koskee sinua. Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että kiinteistössä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä, joka täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Mikäli kiinteistösi sijaitsee yli sadan metrin päässä rannasta tai on pohjavesialueiden ulkopuolella ei jätevesijärjestelmän tehostamiselle ole lain määräaikaa. Näissä kiinteistöissä kuitenkin jätevesijärjestelmä on kunnostettava määrättyjen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Tälläisia korjauksia ovat muun muassa vesivessan rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai muu rakennuslupaa vaativa iso remontti. Jätevesilainsäädännön ulkopuolelle jäävät mökit ja kiinteistöt:

 • joilla on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä
 • jotka on liitetty/liitetään viemäriverkostoon
 • joille on myönnetty rakennuslupa 2004 tai sen jälkeen 

Kiiinteistön omistajan on huolehdittava, että talousjätevesijärjestelmästä on selvitys jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviontia varten. Pyydettäessä tulee myös olla esittää järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet valvontaviranomaiselle.

Poikkeusluvat

Käsittelyvaatimuksista voidaan poiketa muutamissa erikoistapauksissa. Niin kutsuttu automaattinen ikävapautus (238 §) oikeuttaa vakituisen asutuksen kiinteistönhaltijat, jotka ovat 9.3.2011 täyttäneet 68 vuotta poikkeamaan vaatimuksista, mikäli kiinteistössä on käytössä toimintakuntoinen järjestelmä. Laista voidaan poiketa myös, jos ympäristöön aiheutuva kuormitus on kiinteistön käyttöön huomioon ottaen vähäistä verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantimiseksi edelletyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi. Poikkeuslupa raukeaa aina, mikäli kiinteistön jätevesikuormitus kasvaa tai kiinteistön omistaja/haltija vaihtuu.

Mitä on jätevesi?

Talousjätevesi on pesutiloista, keittiöstä ja vesivessoista peräisin olevaa jätevettä, joita kutsutaan myös kiinteistön mustiksi vesiksi. Harmaata vettä ovat pelkkä keittiö- ja pesujätevesi. Jätevedet sisältävät vesistöille ja pohjavedelle haitallisia aineita, jotka voivat sekoittaa esimerkiksi järvien ekologista tasapainoa tai aiheuttaa pohjaveden juomakelvottomuutta. Tämän takia jätevesien oikeanlainen käsittely ennen luontoon päästämistä on tärkeää. Jätevesien käsittely ja puhdistaminen estää vesien rehevöitymistä, tautien leviämistä sekä auttaa pitämään rannat ja asuinympäristöt puhtaina. 

Kuinka valita jätevesijärjestelmä?

Jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii suunnitelman. Tällöin kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen, jotta osataan valita laadukkaat ja oikeanlaiset tuotteet. Kesämökkien ja vapaa-ajan asuntojen varustelutaso saattaa vaihdella suuresti, joissain paikoissa ollaan kantoveden ja kuivakäymälän  varassa, kun toisaalla mökin vesivarustelu voi vastata omakotitaloa. Kiinteistöihin sopiva jätevesiratkaisu mitoitetaan asukaslukumäärän mukaan, samalla huomioiden jätevesijärjestelmän elinkaari. 

Kuivakäymälä on paras ratkaisu kesämökeille

Jos mökki tai talo sijaitsee liian kaukana kunnallisesta vesijohtoverkostosta, on mietittävä muita WC-ratkaisuja.  Kuiva- tai kompostikäymälä on ympäristötietoisen ja ekologinen valinta. Jo käymälää suunniteltaessa kannattaa miettiä mitkä käymälän käyttöominaisuudet ovat itselle tärkeimmät. Käymälän huolellinen valinta ja oikeat asennusratkaisut varmistavat sen moitteettoman toiminnan sekä käyttömukavuuden. Nykyaikaiset komposti- ja kuivakäymälät ovat helppo ratkaisu mökeille tai haja-asutusalueelle. Unohda mielikuvat epämiellyttävistä ulkohuusseista. 

Erilaisia kuivakäymälöitä on viime vuosina tullut markkinoille lukuisia eri malleja ja niiden käyttö niin kotona kuin mökeilläkin on selkeästi yleistymässä. Kuivakäymälä ei tarvitse vettä tai viemäriä huuhteluun vaan polttaa, jäähdyttää, kompostoi tai kerää kiintoaineen sekä haihduttaa tai kerää nesteen. Esimerkiksi polttava WC polttaa korkeassa lämpötilassa käymäläjätteen ja jäljellä jää vain pieni määrä helposti käsiteltävää tuhkaa. Pakastava WC taas jäädyttää jätteen -15 asteiseksi, jolloin mikrobitoiminta pysähtyy. 

Suosituimmat kuivakäymälät

Sauna- ja mökkikaivot kesämökin pienille vesimäärille

Saunakaivo on tarkoitettu pesuvesien puhdistamiseen erityisesti mökeillä ja rantasaunoilla, joissa vedenkäyttö on vähäistä ja kantoveden omaista. Vesien puhdistuminen perustuu maahanimeytymiseen ja maassa tapahtuvaan biologiseen puhdistumiseen. Saunakaivo  toimii imeytyskaivona, jossa on 275 litran puskuritilavuus. Mikäli veden virtaus ylittää maaperän imeytymiskyvyn, varastoituu vesi saunakaivoon. Kun vedenkäyttö loppuu esim. yöllä, saunakaivo tyhjenee imeytymällä ja on taas valmiina ottamaan vastaan uutta vettä. Saunakaivon ympärillä tulee olla helposti imevää maaperää, kuten hiekka- tai soramaata. Helppohoitoinen saunakaivo tarkistetaan kerran vuodessa ja sieltä poistetaan roskat. 

Jos samaan viemäriin yhdistetään mökin pesuvedet, on saunakaivon eteen asennettava mökkikaivo rasvaisia vesiä varten. Mökkikaivo varastoi jäteveden sisältämän rasvan ja kiintoaineen, ja selkeytynyt vesi johdetaan saunakaivoon imeytettäväksi. Ilman mökkikaivoa keittiövesien sisältämä rasva tukkii saunakaivon imeytysreiät. Kevyt mökkikaivo on helppo kuljettaa ja asentaa. Kaivo tyhjennetään tarvittaessa tai vähintään joka toinen vuosi.

Sauna- ja mökkikaivo soveltuu käyttöösi kun:

 • Sinulla on matalavarusteinen kesämökki tai rantasauna, jossa vesi kannetaan sisään ja syntyvät jätevesimäärät ovat vähäisiä 
 • Haluat ympäristöystävällisen ja edullisen käsittelyn pesuvesille
 • On kätevä asentaa ja huoltaa itse

Uponor mökki- ja saunakaivot

 1. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 2. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta

Harmaavesisuodatin käsittelee pesuveden ekologisesti

Harmaavesisuodatin on pesuvesien käsittelyyn tarkoitettu lämpöeristämätön suodatinmoduuli, jossa on viisi päällekkäin sijoitettua suodatinlaatikkoa. Jätevesi johdetaan niistä ylimmäiseen. Suodattimen sisällä jätevesi valuu vaakavirtauksena, painovoimaisesti suodatintasolta toiselle laatikon päädyssä olevien aukkojen kautta.  Suodattimessa käytetään eloperäistä suodatinmateriaalia, johon jäteveden epäpuhtaudet tarttuvat. Materiaalin pinnalla elävä pieneliöstö käyttää veden epäpuhtauksia ravinnokseen. 

Käsittelyjärjestelmä sopii ulosasennettuna kesäkäytössä olevaan kohteeseen, kuten kesämökille tai siirtolapuutarhamökille. Valikoimassamme olevat Biolan -harmaavesisuodattimet  sopivat myös ympärivuotiseen käyttöön, mikäli ne on asennettu tilaan, jossa lämpötila pysyy nollan yläpuolella. 

Harmaavesisuodattimen hyödyt

 • Asennetaan joko maan pinnalle tai upotetaan osittain
 • Suodatinmateriaalin vaihto helppoa päällekkäisten hyllyjen ansiosta
 • Voidaan laajentaa painevesikohteen vaatimukset täyttäväksi
 • Tutkittu ja tehokas käsittelymenetelmä
 • Ei erillistä sakokaivon tarvetta
 • Ei loka-autotyhjennyksiä
 • Suodatinmateriaali käytön jälkeen kompostoitavissa
 • Kevyt kantaa, kuljettaa ja asentaa

Suosituimmat harmaavesisuodattimet

 1. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 2. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta