Lataa
Kalustemaali Teknos Futura 15
23 50

Kalustemaali Teknos Futura 15

Korkealuokkainen, silkinhimmeä, nopeasti kuivuva uretaanialkydimaali, jolla hyytelömäisyytensä ansiosta on hyvät maalausominaisuudet. Liuotinohenteinen. Puisten ja pohjamaalattujen metallisten irtokalusteiden maalaamiseen sisätiloissa.
Alk. 2350 
52.22 €/l
1 x
Tilaa maali sävytettynä!

Voit nyt tilata verkkokaupasta maaleja valmiiksi sävytettyinä noudettavaksi tavaratalosta.

Lue lisää »
Valitse värisävy
Valkoinen Ei sävytetty
Tiedätkö jo sävykoodin?
Valitse maalityyppi
Valitse purkkikoko
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 0.45 l

Kalustemaali Teknos Futura 15

Korkealuokkainen, silkinhimmeä, nopeasti kuivuva uretaanialkydimaali, jolla hyytelömäisyytensä ansiosta on hyvät maalausominaisuudet. Liuotinohenteinen.

Puisten ja pohjamaalattujen metallisten irtokalusteiden maalaamiseen sisätiloissa.

Tuotenumero M35112110
Tuotemerkki Teknos

Varoitus

Vaaralausekkeet:
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Turvalausekkeet:
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P233 + P261 Säilytä tiiviisti suljettuna. Vältä höyryn hengittämistä.
P304 + P341 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista
vaivaton hengitys. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos
ilmenee pahoinvointia.
P403 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
P501 Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten
säädösten mukaan.

Vaaralliset ainesosat:
Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas

Lisämerkinnät:
Sisältää 2-butanonioksiimi ja kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa
allergisen reaktion.


Varning

Faroangivelser:
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P233 + P261 Behållaren ska vara väl tillsluten. Undvik att inandas ånga.
P304 + P341 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du mår illa.
P403 Förvaras på väl ventilerad plats.
P501 Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella
och internationella föreskrifter.

Farliga beståndsdelar:
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung

Kompletterande märkningselement:
Innehåller 2-butanonoxim och koboltbis(2-etylhexanoat). Kan framkalla en allergisk
reaktion.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja