Lataa
Kalustemaali Teknos Futura 40
23 50

Kalustemaali Teknos Futura 40

1.00 1
Hyytelömäinen uretaanialkydimaali soveltuu ulkotiloissa olevien puupintojen ja pohjamaalattujen metallisten irtokalusteiden pintamaalaukseen.
Alk. 2350 
52.22 €/l
1 x
Tilaa maali sävytettynä!

Voit nyt tilata verkkokaupasta maaleja valmiiksi sävytettyinä noudettavaksi tavaratalosta.

Lue lisää »
Valitse värisävy
Valkoinen Ei sävytetty
Tiedätkö jo sävykoodin?
Valitse maalityyppi
Valitse purkkikoko
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 0.45 l

Kalustemaali Teknos Futura 40

Hyytelömäinen uretaanialkydimaali soveltuu ulkotiloissa olevien puupintojen ja pohjamaalattujen metallisten irtokalusteiden pintamaalaukseen.

Tuotenumero M35112540
Tuotemerkki Teknos

Varoitus

Vaaralausekkeet:

H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Turvalausekkeet:

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280 - Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta.
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P304 + P312 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P303 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Huuhdo tai suihkuta iho vedellä.
P403 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Varning

Faroangivelser:

H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P304 + P312 - VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P303 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Skölj huden med vatten/duscha.
P403 - Förvaras på väl ventilerad plats.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja