Lataa
Kuullote Teknos Woodex Aqua Classic
Alk. 25 90

Kuullote Teknos Woodex Aqua Classic

Vesiohenteinen, öljypohjainen, kalvoa muodosamaton kuullote ulkokäyttöön. Suojaa puupintoja kosteudelta, likaatumiselta ja sävytettynä auringon UV-säteilyltä.
Alk. 2590 
28.78 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 0.9 l

Kuullote Teknos Woodex Aqua Classic

Vesiohenteinen, öljypohjainen, kalvoa muodosamaton kuullote ulkokäyttöön. Suojaa puupintoja kosteudelta, likaatumiselta ja sävytettynä auringon UV-säteilyltä.

Tuotenumero P3712
Tuotemerkki Teknos

Vaaralausekkeet:
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja
kansainvälisten säädösten mukaan.

Lisämerkinnät:
Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
[EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos,
kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) ja 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli. Voi
aiheuttaa allergisen reaktion.

Faroangivelser:
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala,
nationella och internationella föreskrifter.

Kompletterande märkningselement:
Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr
247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1), koboltbis
(2-etylhexanoat) och 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk
reaktion.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja