Lataa
Lattiamaali Teknos Teknofloor Valkoinen
29 90

Lattiamaali Teknos Teknofloor Valkoinen

Liuoteohenteinen, helposti puhtaana pidettävän pinnan antava uretaanialkydimaali lattioiden maalaukseen sisätiloissa. Soveltuu uusien ja ennestään alkydimaalilla maalattujen betoni- ja puulattioiden maalaukseen, kun pintoihin kohdistuu tavanomaisia koti...
Alk. 2990 
33.22 €/l
1 x
Tilaa maali sävytettynä!

Voit nyt tilata verkkokaupasta maaleja valmiiksi sävytettyinä noudettavaksi tavaratalosta.

Lue lisää »
Valitse värisävy
Valkoinen Ei sävytetty
Tiedätkö jo sävykoodin?
Valitse maalityyppi
Valitse purkkikoko
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 0.9 l

Lattiamaali Teknos Teknofloor Valkoinen

Liuoteohenteinen, helposti puhtaana pidettävän pinnan antava uretaanialkydimaali lattioiden maalaukseen sisätiloissa.

Soveltuu uusien ja ennestään alkydimaalilla maalattujen betoni- ja puulattioiden maalaukseen, kun pintoihin kohdistuu tavanomaisia kotitalouksissa esiintyviä rasituksia.

Tuotenumero M35116510
Tuotemerkki Teknos

Varoitus

Vaaralausekkeet:
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280 - Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta.
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P304 + P312 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN ai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P303 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Huuhdo tai
suihkuta iho vedellä.
P403 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja
kansainvälisten säädösten mukaan.

Vaaralliset ainesosat:
Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas

Lisämerkinnät:
Sisältää 2-butanonioksiimi, kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) ja rasvahapot, mäntyöljy,
oleyyliamiiniyhdisteet. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Signalord: Varning

Faroangivelser:
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 - Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd.
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P304 + P312 - VID INANDNING: Ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller
läkare om du mår illa.
P303 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Skölj huden med vatten eller
dusch.
P403 - Förvaras på väl ventilerad plats.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala,
nationella och internationella föreskrifter.

Farliga beståndsdelar:
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung

Kompletterande märkningselement: Innehåller 2-butanonoxim, koboltbis(2-etylhexanoat) och fettsyror, tallolja, föreningar med oleylamin. Kan orsaka en allergisk reaktion.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja