Black Friday
Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia
Katso tarjoukset »
Lataa
Puuöljy Teknos Woodex Wood Oil Väritön
Alk. 13 90

Puuöljy Teknos Woodex Wood Oil Väritön

Ulkokäyttöön tarkoitettu liuoteohenteinen imeytyvä, kuivuva öljy. Käytetään uuden ja painekyllästetyn tai tunkeutuvalla puunsuojalla käsitellyn puun sekä myös teakin, tammen, mahongin ja ns. kovapuun pintakäsittelyyn. Tyypillisiä kohteita ovat puutarhakal...
Alk. 1390 
15.44 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 0.9 l

Puuöljy Teknos Woodex Wood Oil Väritön

Ulkokäyttöön tarkoitettu liuoteohenteinen imeytyvä, kuivuva öljy. Käytetään uuden ja painekyllästetyn tai tunkeutuvalla puunsuojalla käsitellyn puun sekä myös teakin, tammen, mahongin ja ns. kovapuun pintakäsittelyyn. Tyypillisiä kohteita ovat puutarhakalusteet, laiturit, aidat, ritilät ja ovet. Suojaa haristumiselta, halkeilulta ja likaantumiselta.

Tuotenumero M60299501
Tuotemerkki Teknos

Parhaimman kestävyyden saavuttamiseksi käsittely Woodex Wood Oil Puuöljyllä uusitaan vuosittain.

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

Turvalausekkeet:

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280 - Käytä suojakäsineitä.
P261 - Vältä höyryn hengittämistä.
P301 + P310 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Ei sovelleta.
P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Skyddsangivelser:

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P301 + P310 + P331 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 info.espoo@bauhaus.fi Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 info.lahti@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 info.oulu@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 info.tampere@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 info.turku@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 info.vantaa@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja